เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง

รับประกันราคาสุทธิ 1,000 บาท / คืน

หมายเหตุ : โรงแรมจะติดต่อโรงพยาบาลสัตว์ให้ (ตลอด 24 ชั่วโมง)

บริเวณใกล้เคียงสำหรับกรณีฉุกเฉินใด ๆ